49zł/mc
+ Aktywacja: 1 zł lub 100 zł*
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram
69zł/mc
+ Aktywacja: 200 zł
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram
108zł/mc
+ Aktywacja: 400 zł
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram

*Koszt aktywacji zależny od warunków technicznych.

**Więcej szczegółów na temat routerów w Biurze Obsługi Klienta.

59zł/mc
+ Aktywacja: 1 zł lub 100 zł*
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram
79zł/mc
+ Aktywacja: 200 zł
+ Router Wi-Fi 100 od zł z konfiguracją**
wybieram
118zł/mc
+ Aktywacja: 400 zł
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram

*Koszt aktywacji zależny od warunków technicznych.

**Więcej szczegółów na temat routerów w Biurze Obsługi Klienta.

79zł/mc
+ Aktywacja: 1 zł lub 100 zł*
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram
99zł/mc
+ Aktywacja: 200 zł
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram
138zł/mc
+ Aktywacja: 400 zł
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram

*Koszt aktywacji zależny od warunków technicznych.

**Więcej szczegółów na temat routerów w Biurze Obsługi Klienta.

109zł/mc
+ Aktywacja: 1 zł lub 100 zł*
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram
129zł/mc
+ Aktywacja: 200 zł
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram
199zł/mc
+ Aktywacja: 400 zł
+ Router Wi-Fi od 100 zł z konfiguracją**
wybieram

*Koszt aktywacji zależny od warunków technicznych.

**Więcej szczegółów na temat routerów w Biurze Obsługi Klienta.